ПАКЕТНА ОФЕРТА

Уеб сайт на разсрочено плащане
+
поддръжка за развитие на сайта

Поръчайте нов уеб сайт с минимални първоначални разходи
и с инвестиция в бъдещото развитие за по-дълготраен ефект за бизнеса Ви!

Предлагаме Ви
специална пакетна услуга,
която включва:

изработване на нов уеб сайт по индивидуално задание при разсрочено плащане на стойността на сайта на 12 равни месечни вноски без оскъпяване

+

абонамент за ежемесечна работа по развитие на сайта при такса 192 лв. на месец за постигане на цялостно по-добър ефект от уеб сайта върху представения бизнес

Какво включва процеса на развитие на уеб сайта

1.

развитие на СЕО оптимизация за успешна популяризация в порталите за търсене

2.

развитие, промени и обогатяване на съдържанието на вече изградения уеб сайт

3.

развитие и обновяване на маркетингови продукти /оферти, промоции и други/

4.

поддържане и управление на рекламни кампании в социални мрежи.

С какво тази оферта е различна и полезна?

Тъй като след изработката на уеб сайта, неговото развитие и оптимизиране е неизменно необходим процес,
ние предлагаме тази пакетна оферта като по-удобна и гъвкава възможност за
създаване на нов уеб сайт със значително по-малки първоначални разходи и
с акцент към последващото му активно развитие чрез поддържката в  дългосрочен аспект.

По този начин се набляга на постигане на практическия по-добър ефект от уеб сайта за развитието на дейността
и привличането на повече клиенти за  бизнес чрез интернет и уеб реклама.

Защо е необходимо развитието на уеб сайта с ежемесечна работа по сайта и поддръжка

Основното предназначение на уеб сайта е да представя определен бизнес в интернет пространството, чрез рекламата да популяризира бизнеса, услугите или продуктите, да привлича нови потенциални клиенти, да подобрява и увеличава реализираните продажби на услуги или продукти. Ако уеб сайта не може да се намира лесно и бързо от потребителите, той остава само статична визитка на фирмата като атрактивна реклама, но без реално по-изразен ефект към бизнеса.Първият етап е правилното и целесъобразно изработване на тематичен и подходящ уеб сайт за съответната дейност.

Вторият етап е процеса на работа по развитието на уеб сайта чрез СЕО оптимизация, развитие на съдържанието и представените продукти или услуги.
Този етап е от изключително важно значение за разгръщане на потенциала на уеб сайта за ползата и ефекта спрямо представената дейност.

Самото публикуване на уеб сайта в интернет мрежата не води автоматично до намирането повече нови клиенти. Уеб сайтът от една страна е визитка на фирмата и дейността за представяне пред клиентите, но от друга страна е силен инструмент за реклама и маркетинг на дейността и чрез това - много гъвкав инструмент за развитие на бизнеса за фирмата. Но за да придобие качествата на по-ефективен инструмент е необходимо развитие в един последователен период. Това именно дава отражението към бизнеса и постепенното привличане на повече клиенти и продажби. Това е основната цел за бизнеса като дългосрочен ефект. За постигането на този ефект трябва да се работи върху развитието и популяризирането на уеб сайта.

Затова ние предлагаме на нашите клиенти не само техническата изработка на уеб сайта като инструмент за реклама, а заедно с това развитие на уеб сайта и ефекта върху рекламата в един последователен период за да придобие сайта по-резултатно въздействие върху привличането на реални клиенти за да има реална полза за бизнеса.

button-order-site-red-elipse

Total Page Visits: 1383