изработка на уеб сайтове пловдив, фирма за уеб сайтове, изработка на онлайн магазини пловдив Уеб сайт на разсрочено плащане + поддръжка за развитие на сайта

В уеб студио ТЕХНОКОМП предлагаме пакетна услуга, която включва:

изработване на нов уеб сайт по индивидуално задание при разсрочено плащане на стойността на сайта на 12 равни месечни вноски без оскъпяване

абонамент за ежемесечна работа по развитие на сайта при такса 192лв /без ДДС/ на месец / 16 часа/ за постигане на цялостно по-добър ефект от уеб сайта върху представения бизнес

Какво включва процеса на развитие на уеб сайта

1.  развитие на СЕО оптимизация за успешна популяризация в порталите за търсене
2.  развитие, промени и обогатяване на съдържанието на вече изградения уеб сайт
3.  развитие и обновяване на услугите/стоките като различни маркетингови продукти на представения бизнес /пакетни оферти, промоции и други/
4.  поддържане и управление на рекламни кампании в социални мрежи.

С какво тази оферта е различна и полезна?

Тъй като след изработката на уеб сайта, неговото развитие и оптимизиране е неизменно необходим процес, ние предлагаме тази пакетна оферта като по-удобна и гъвкава възможност за
създаване на нов уеб сайт със значително по-малки първоначални разходи и
с акцент и значимост към последващото му развитие чрез инвестиция в период на развитие на уеб сайта в дългосрочен аспект.

По този начин се набляга на постигане на практическия реален ефект от уеб сайта за развитие на дейността на съответния бизнес чрез интернет и уеб реклама.

В работата ни по планиране, изграждане и развитие на уеб сайтовете има три важни етапа, които са неизменно много значими за да има смисъл създаването на уеб сайта и постигане на пълноценен ефект от рекламата на дейността:

1. Планиране и оформяне на заданието за съответния проект, който трябва да бъде реализиран. В основата на всяка разработка е прецизно оформения проект след обсъждане и анализиране на целта за уеб сайта, предназначението, необходимата функционалност и страници за информация. Това е много важен етап от съществено значение, тъй като на тази база ние анализираме проекта, технологията за изработка, необходимото време за реализация и съответно цената за него. От конкретното задание вие оформяте по-точно какво желаете да представите на Вашите клиенти и каква таргет група е свързана с Вашата дейност.

2. Техническо изграждане и развитие на описания в заданието проект. Докато не бъде подготвен първия етап, не може да се премине към втория етап.

3. Периодично постоянно развитие на уеб сайта с подобряване и обогатяване на съдържанието, СЕО оптимизация, рекламни кампании в социални мрежи, гъвкави подобрения и маркетингово развитие на основните услуги, продукти, пакетни услуги и т.н. в съвместно планиране с мениджъра на представения бизнес.

Защо е необходимо развитието на уеб сайта с ежемесечна работа по сайта и поддръжка

Основното предназначение на уеб сайта е да представя определен бизнес в интернет пространството, чрез рекламата да популяризира бизнеса, услугите или продуктите, да привлича нови потенциални клиенти, да подобрява и увеличава реализираните продажби на услуги или продукти. Ако уеб сайта не може да се намира лесно и бързо от потребителите, той остава само статична визитка на фирмата като атрактивна реклама, но без реално по-изразен ефект към бизнеса.Първият етап е правилното и целесъобразно изработване на тематичен и подходящ уеб сайт за съответната дейност.

Вторият етап е процеса на работа по развитието на уеб сайта чрез СЕО оптимизация, развитие на съдържанието и представените продукти или услуги.
Този етап е от изключително важно значение за разгръщане на потенциала на уеб сайта за ползата и ефекта спрямо представената дейност.

Самото публикуване на уеб сайта в интернет мрежата не води автоматично до намирането повече нови клиенти. Уеб сайтът от една страна е визитка на фирмата и дейността за представяне пред клиентите, но от друга страна е силен инструмент за реклама и маркетинг на дейността и чрез това - много гъвкав инструмент за развитие на бизнеса за фирмата. Но за да придобие качествата на по-ефективен инструмент е необходимо развитие в един последователен период. Това именно дава отражението към бизнеса и постепенното привличане на повече клиенти и продажби. Това е основната цел за бизнеса като дългосрочен ефект. За постигането на този ефект трябва да се работи върху развитието и популяризирането на уеб сайта.

Затова ние предлагаме на нашите клиенти не само техническата изработка на уеб сайта като инструмент за реклама, а заедно с това развитие на уеб сайта и ефекта върху рекламата в един последователен период за да придобие сайта по-резултатно въздействие върху привличането на реални клиенти за да има реална полза за бизнеса.

button-order-site-red-elipse

Total Page Visits: 330